Informasjon vedr. håndballaktiviteten i LIL og status for sammenslåingen med VBIF

Postet av Lommedalens IL den 13. Aug 2019

Informasjon vedr. håndballaktiviteten i LIL og status for sammenslåingen med VBIF 

Vestre Bærum Idrettsforening (VBIF) og Lommedalens Idrettslag (LIL) vedtok på sine respektive årsmøter sammenslutning med virkning fra 1. mai 2019. Dette innebar at VBIF opphørte å eksistere fra samme dato, medlemmene ble overført til LIL og LIL overtok arbeidsgiveransvaret for VBIFs ansatte. VBIF gikk inn som en del av LIL, mens navnet ‘Vestre Bærum LIL’ ble valgt som fellesnavn for håndballgruppen i LIL. Formålet med sammen-slutningen var å danne et spillergrunnlag for å tilby et bedre håndballtilbud i Lommedalen og Bærum. Til sammen har håndballgruppen rundt 500 medlemmer, noe som gjør den til en av de største i region Øst. Vestre Bærum LIL har meldt på 36 lag til seriespill i region Øst fra 9 år og oppover denne sesongen, enten alene eller i samarbeid med Jardar. I tillegg vil noen av våre spillere delta i seriespill i region Sør og i kvalifisering til de nasjonale seriene Bring og Lerøy under navnet til vår samarbeidsklubb St. Hallvard. Dessuten vil klubben delta i alle aktiviteter for yngre lag, slik som Minirunder og Loppetassen.

Lommedalens IL har registrert at det på VBIFs hjemmeside (vbhk.no) den 6. august ble lagt ut en innkalling til et ekstraordinært årsmøte i VBIF. Det samme skjedde i slutten av juni, men denne ble senere trukket tilbake. Tilbakemeldingen LIL har fått fra idrettskretsen er at Vestre Bærum IFs årsmøte har vedtatt sammenslutning med Lommedalens IL fra 01.05.2019. Dette innebærer at Vestre Bærum IF ikke lenger eksisterer. Nå er det kun ett idrettslag, det sammenslåtte idrettslaget, som heter Lommedalens IL, og at det derfor ikke går å avholde ekstraordinært årsmøte.

Hovedstyret i Lommedalens IL er glade for den gode oppstarten som har vært tvers gjennom så mange av de aldersbestemte lagene i VB LIL Håndball. Samtidig har hovedstyret registrert at styret i håndballgruppa er preget av uenighet og at det på bakgrunn av dette er planlagt et medlemsmøte i håndballgruppa mandag 19. august. Hovedstyret følger opp dette i tråd med styrets ansvar for å sikre en vel fungerende klubb på alle nivåer. Vi håper så mange som mulig kan delta på dette medlemsmøtet og vi ser frem til å arbeide videre for å styrke og utvikle det gode håndballmiljøet og det brede idrettsmiljøet i Lommedalen og Bærum.

Lommedalen, 13. august 2019

Ole Reistad

Styreleder, LIL


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.