TRENINGSAVGIFT 2023/2024

image.png


Treningsavgiften sendes ut via Superinvite til e-postadresse registrert der.  
 

Lisens
Fra det året spillerne fyller 13 år må det betales lisens - som tjener som forsikring både på kamp og trening, se egen informasjon om spillerlisens her.

Faktura kommer i Min Idrett, og betalingsfristen er 1. september hvert år. Er ikke lisensen betalt, gjelder ikke forsikringen - og man kan da ikke delta på kamper.

Rom for alle!
I Vestre Bærum LIL er det rom for alle. Det betyr at klubben via kommunen har støtteordninger til familier med særskilte behov. Ingen barn eller unge skal være ekskludert fra et treningstilbud de ønsker grunnet økonomi. Har du spørsmål til dette, ta kontakt med Reidunn Rake, reidunn@lil.no

Kontingent Vestre Bærum LIL
For alle idretter og alderstrinn i Lommedalens IL er man nødt til å være medlem av vår idrettsforening. Kontingenten koster kr 400 per år for enkeltmedlemsskap, og kr 800 for familier (ubegrenset antall familiemedlemmer).