Klubbkolleksjon sesongen 2022/2023


Vestre Bærum LIL har avtale med Hummel og Verket Sport om kjøp av klubbtøy. 


NB: Draktbestilling (både blå og hvite) skal gå via lagleder til Linda Lynaas Wulff (linda@lil.no). 


Øvrig klubbtøy/bager/baller bestiller og betaler den enkelte spiller hos Verket Sport.


Se klubbfolder for kolleksjon:

VESTRE BÆRUM LIL 2021 2.pdf