Lommedalens IL innkaller til digitalt årsmøte

Postet av Lommedalens IL den 18. Mar 2021

Lommedalens IL innkaller til digitalt årsmøte 25.3.2021 kl. 19:00.
Årsmøtet ble annonsert i Budstikka og klubbens nettsider 22.2.21 i tråd med klubbens vedtekter.

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg på innen 23 mars ved å sende en e-post til klubbens adresse: lil@lil.no.

Velkommen!
Med sportslig hilsen
Styret i Lommedalens IL


Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, bekrefte medlemskap opp mot avstemninger, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Link til møtet blir publisert nærmere årsmøtet.

Alle saksdokumentene er gjort tilgjengelige på våre nettsider eller ved henvendelse til lil@lil.no. Digitalt årsmøte vil bli gjennomført i henhold til anvisninger fra idrettskrets og idrettsforbund.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lommedalens IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lommedalens IL.


Dagsorden

1.           Godkjenne de stemmeberettigede.

2.           Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3.           Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.           Behandle Lommedalens IL årsmelding 2020
              - herunder gruppenes årsmeldinger.

5.           Behandle Lommedalens IL regnskap 2020 i revidert stand.

6.           Behandle innkomne forslag og saker.

7.           Fastsette medlemskontingent for 2022.

8.           Vedta idrettslagets budsjett for 2021.

9.           Behandle låneopptak til mellomfinansiering av kommunale- og spillemidler.
              1. Lommedalen skisenter Pumperom og snøproduksjon barnebakke.
              2. Lommedalen skisenter Rehabilitering og utvidelse av Varmestua med         

              garasjebygg.

10.         Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.

11.         Foreta følgende valg
a)           Leder og nestleder
b)           4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c)           Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
d)           Engasjere statsautorisert revisor til å revidere Lommedalens IL sitt regnskap
e)           Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget  på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Alle dokumenter finner dere på forsiden i høyre kolonne på årsmøtesiden til Lommedalens IL
TILBAKE TIL HOVEDSIDEN


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.