Oppsigelse av Fold-avtalen

Postet av Lommedalens IL - Håndball den 2. Mar 2020

Oppsigelse av Fold-avtalen med intensjon om å utforme en ny.

Etter lengre diskusjon basert på medlemmenes input har håndballstyret anbefalt hovedstyret å si opp samarbeidsavtalen med Fold/St. Hallvard for å kunne utforme en ny basert på siste års erfaringer.

Fra Hovedstyret:
"Hovedstyret legger i utgangspunktet de ulike gruppenes meninger til grunn i vår oppfølging av avtaler med andre klubber, og vi har mottatt håndballgruppens tilbakemelding ang. Fold-avtalen. I korte trekk forstår vi i Hovedstyret at styret i håndballgruppa mener at Fold-avtalen må endres, og at prestasjon-/partnerklubb samarbeidet og innkjøp av trenerressurser er to ulike deler som bør reguleres og avtales i separate, uavhengige deler. Vi forstår at erfaringene er gode og at håndballstyret nå vil ta fatt i den situasjonen for å skape et tilsvarende tilbud også neste år for de gruppene det her gjelder. I tillegg ser Håndballstyret på flere muligheter for å skape et bedre tilbud også for f. eks. jentesiden.

Rent juridisk er det da slik at LIL har sagt opp inneværende avtale med St. Hallvard, jf. epost til St. Hallvard nedenfor. Hovedstyret legger til grunn at en evt. ny avtale forankres på en god måte blant medlemmene i Håndballgruppa."


Fristen for oppsigelse var 1. mars og i dag ble teksten under sendt til styreleder i Fold/St. Hallvard

"Lommedalens IL sier herved opp «Samarbeidsavtale mellom St. Hallvard (Mai 2019 – Mars 2022)», signert juli 2019.

For videre oppfølging i tiden fremover ang. prestasjon-/partnerklubb-samarbeidet og innkjøp av trenerressurser vises det til pågående dialog med håndballgruppens leder Jonas Røstad."

Vi starter nå arbeidet med å få på plass en ny avtale, for å sikre godt sportslig tilbud til våre medlemmer.


Ikke vær redd for å dele kommentarer eller stille spørsmål.

Jonas Røstad - 414 78 014Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.