Styremøtereferat

Postet av Lommedalens IL - Håndball den 20. Feb 2020

Referat fra håndballens styremøte

Håndballgruppas styre har avholdt februars styremøte. Vi møtes fortsatt minst en gang i uka.
Under følger en miks av møtereferat og oppsummering av arbeidet siden sist styremøte.


Økonomi 

Resultat og dermed også budsjett er ikke klart enda.
Det er nødvendig å ha dette på plass før konkrete planer for neste sesong kan legges.
Vi jobber tett med administrasjonen for å bistå arbeidet med å få dette på plass.


Foldavtalen 

Vi har siden sist styremøte hatt et fint møte med styret i Fold der de la frem en oppsummering av oppnåelse så langt. Det er viktig å forstå at denne avtalen har to deler. 
Den første delen er partner/prestasjon samarbeid. For mer informasjon se https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/reglement-for-klubbsamarbeid/ 

Dette samarbeidet har vært fint og skapt mange trening- og kamparenaer for de eldste gutta. Intensjonen i avtalen er at dette kan utvides til å inkludere jentene. 
Den andre delen av avtalen er kjøp av trenerkompetanse. Håndballgruppa ønsker å utsette oppsigelsesfristen til 1. mai med intensjon om å endre avtalen for å skille de to delene. 

Fold har stilt seg positiv til det.   


Haslum HK 

Vi har siden sist styremøte hatt et fint møte med sportslig leder, markedsansvarlig og ansvarlig for deres nye sportslige plan. Haslum kan ikke tilby et partner/prestasjons samarbeid. De ønsker å tilby oss tilgang til deres akademi og trenerutviklingskurs . På vår oppfordring skal de også se om de kan tilby trenerkompetanse på lik linje med det Fold gjør. 

Tentativt nytt møte uke 10 


Bærum Topphåndball 

Konstitueres i uke 7 og har planer om å være operative neste sesong. 
Vi møter dem tirsdag 25 februar 


Jardar og ØHIL 

Vi har innledet dialog med Jardar og ØHIL siden klubbene våre har og har hatt formelle samarbeid samt at diskusjoner mellom trenere og lagledere om fremtidige samarbeid til en viss grad foregår. Vi ønsker å utforske dette og sikre at dette ivaretar alle klubbene på en god måte. 

 

Trener og lagledermøte avholdt 

Det er fint å samle så mange engasjerte håndballfolk. Gode og klare tilbakemeldinger til styret. Mye kjent, noe nytt og flere oppfølgings-punkter. 

Neste møte planlegges tidlig I april 

 

Driftsavtale Helsethallen 

Håndballgruppestyret har spilt inn til LIL at vi er positive til å inngå en driftsavtale for Helsethallen 

 

Innspill til hallfordeling 

Vi har mottatt søknadsskjema og kriterier fra kommunen. Frist 1. mars. Vi trenger å koordinere med basket.  

 

Plan for handlingsplan 2020-22 

Frist fra hovedstyret er 9. mars Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.