Årets første styremøte

Postet av Lommedalens IL - Håndball den 17. Jan 2020

Årets første styremøte avholdt

Tirsdag 14.1 avholdte vi årets første styremøte. 
Vi har månedlige styremøter, med areidsmøter ukentlig.

Arbeidsmøtenes notater publiseres ikke med mindre noe spesielt behandles.

Regnskap for 2019

Medlemsavgifter er sendt ut.
Regnskap for hele 2019 er fortsatt under arbeid, da sammenslåingen av de to klubbenes regnskap har vært utfordrende Det jobbes med dette, og det forventes å være klart månedskiftet januar/februar, slik at det kan godkjennes/behandles-
 

Budsjettforslag 2020 

Førsteutkast presentert og diskutert. Det er usikkerheter i budsjettet siden regnskapet ikke er
klart. Når regnskapet er klart vil budsjettforslag etableres raskt, slik at det kan godkjennes/behandles.

 

Laglederog trenermøter 

Planen eller føringene er per dd 2 i halvåret.  

Det første avholder styret 5. februar kl 18.00-20.00 i klubbhuset på Helset med agenda som under 

·         Styret forteller om hvor vi er 

·         Lagene (20 stk) legger frem status pr lag og plan for 2020 (maks 5min per lag): 

o    Hvor mange spillere 

o    Trener- og lagledersituasjon 

o    Tanker om oppmelding neste år 

o    Innspill og tanker til styret 

·         Innspill til budsjett 2020-2021 og handlingsplan 2020-2022 

Vi håper så mange som mulig kommer, og at status for lagene er forberedt, kort og konsis. 

 

Status Fold/Haslum HK/Bærum Topphåndball

Fold:

Styreleder og daglig leder fra Fold møter styret 21/1.

Under følger utklipp fra invitasjon/agenda presentert for Fold:  

Vi har blitt bedt av medlemmene om å gjøre en evaluering av samarbeidet for ha fakta  bordet om samarbeidetHaslum HK har også kontaktet oss med invitasjon til samarbeid  

Det nye styret har ingen meninger om samarbeidet har vært i forhold til intensjonen, om det er mangler eller om avtalen er overoppfyltJeg vil at du skal være klar over at avtalen er diskusjonstema I deler av medlemsmassen noe vi tror skyldes mangel på informasjon.

 

Av konkrete til som vi fort   kontroll  er 

Hva er levert I forhold til avtaleteksten 

Innlemmingen av Konnerud og Reistad. Vi ønsker at du forteller om deres avtaler i Fold samarbeidet 

. Folds situasjonHva er status i klubben. Vi ønsker å vite langtidsplaner og åpen bok rundt økonomi 

Hva skjer om Fold rykker nedForandrer det noe i samarbeidet? 

 

Mulig fremtidig samarbeid med Haslum HK:

Markedssjef og ansvarlig for sportsplanen I Haslum HK møter oss 21/1, og presenterer sin
sportsplan og hvordan vi kan ta del i dette.

Planen er vedlagt. Ta gjerne en titt ved å klikke på linken under.

Haslum Håndball - Sportsplan 

 
Bærum Topphåndball  

Ingen bevegelse da hovedkontakt er på ferie. 

 

Innspill til handlingsplan 2020-2022 (må være klar til årsmøte) 

Utvide nedslagsfelt. Rykkinn og Vøyenenga prioriteres først. 

Øke aktivitet på håndbalskole/SFO 

 

Her ønsker vi innspill fra medlemmene. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.