Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2019 i Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 13. Nov 2019

Til medlemmene i Lommedalens IL 

                                                                               Lommedalen, 13.11.2019 

                                                                               

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2019 i Lommedalens Idrettslag

Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte som avholdes onsdag 27. november kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen

Til behandling:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4 Foreta følgende valg
   a) Styre for LILs håndballgruppe (se vedlagte innstilling fra valgkomiteen) 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov.


Vel møtt!

Med vennlig hilsen

LILs Hovedstyre

Vedlegg: LILs valgkomités innstilling til nytt styre for håndballgruppen
KLIKK FOR Å LASTE NED -> lil-ekstra-rsm-2019-2.inkalling-ver-3.doc


 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.