HÅNDBALLSTYRET 2019/20

Hovedstyret er idrettsforeningens besluttende organ mellom årsmøtene- innenfor rammer fastsatt av idrettsforbund, idrettskrets, foreningens lovverk og styringsdokumenter samt vedtak fattet av årsmøtet. 

Verv

Navn

Kontaktinformasjon

Leder

Jonas Røstad

jonas.roestad@gmail.com - 41478014

Styremedlem

Terje Andersen

Simalinv@gmail.com - 97079440

Styremedlem

Iren Lundby

ilundby@online.no - 95760896

Styremedlem

Ida Sodeland Lie

ida.sodeland.lie@gmail.com - 97082079

Styremedlem

Frank Hammer

frahammer@hotmail.com 

Vara

Kristin Fjæra Eng

kfjeng82@gmail.com - 92206594

Idrettskonsulent 

Linda Lynaas Wullf

linda@lil.no - 99624399

Utvalgsmedlemmer 2019/20

Utvalgene er Vestre Bærum LILs utøvende organer mellom årsmøtene- innenfor rammer fastsatt av idrettslaget, hovedstyret, og årsmøtetAktivitetsutvalget

Dommeransvarlig

Britt Torunn Hove
britt.torunn.hove@gmail.com 95281351Dommeransvarlig barnehåndball

Line Blixtblixtline@gmail.com - 97157818
Levert av IdrettenOnline