Årsmøte 2021 - Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 22. Feb 2021

Årsmøtet 2021 i Lommedalens Idrettslag

avholdes digitalt torsdag 25. mars kl. 19.00.

Til behandling:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2020
  - herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Lommedalens IL regnskap 2020 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2022.
 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2021. 
 9. Behandle låneopptak til mellomfinansiering av kommunale- og spillemidler.
  1. Lommedalen skisenter Pumperom og snøproduskjon barnebakke.
      2. Lommedalen skisenter Rehabilitering og utvidelse av Varmestua med garasjebygg. 
 1. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 2. Foreta følgende valg
  a. Leder og nestleder
  b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
  d. 1 revisor
  e. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet.
       f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest 

Tirsdag 9. mars. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside. 

 

Alle dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet på våre nettsider eller ved henvendelse til lil@lil.no. 
Informasjon om styremøter, spillermøter og annet.

Postet av Lommedalens IL den 5. Feb 2021

Informasjon om styremøter, spillermøter og annet

Vi ønsker at styremøter, spillermøter og annet foregår på Teams, og våre klubblokaler er kun åpent for følgende:

•             Barnebursdager for hele barnehage- og barneskolekohorter

•             Minnestunder med inntil 10 deltakere


Ved evnt. spørsmål kan dere kontakte Marianne Fjelberg på mail lil@lil.no eller mobil: 47327200
Formannskapets vedtak om smitteverntiltak

Postet av Lommedalens IL den 3. Feb 2021

Oppdaterte retningslinjer for Bærum kommune

Formannskapet vedtok i dag en revisjon av lokal forskrift for forebygging av koronasmitte. Dette innebærer følgende lettelser som trer i kraft umiddelbart:

 • Det åpnes for gjennomføring av barnebursdager for hele barnehage- og barneskolekohorter, både i private hjem og i lånte eller leide lokaler.
 • Det åpnes for minnestunder med inntil 10 deltakere i leide eller lånte lokaler. Samtidig åpnes det for inntil 10 deltakere i seremonier som vielser, dåp og tilsvarende.   
 • Treningssentre åpnes for de som er bosatt i Bærum.
 • Det åpnes for organiserte utendørs aktiviteter for voksne, med minumum 1 meters avstand.

Mer informasjon finner dere på bærum kommunes sine sider
https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/#chapter1

Kåret til «Årets trenerentusiast» i norsk basket.

Postet av Lommedalens IL den 3. Feb 2021

Ildsjelen Harald Grevskott kåret til "Årets trenerentusiast"

Vi er utrolig stolte og setter umåtelig pris på den jobben Harald har lagt ned i basketgruppen over flere år. Med din enorme entusiasme og engasjement har du fått basketgruppen opp og frem. Denne utmerkelsen er velfortjent og vi takker deg for all den tiden du har brukt på basketgruppen.


Basket.no har skrevet en flott artikkel om dagens mann, og vi anbefaler enhver om å gi 2 minutter av deres tid til å lese om "Årets trenerentusiast".

KLIKK OG LES
https://www.basket.no/nyheter/2021/har-fatt-fart-pa-lommedalen/?fbclid=IwAR3-tJWVgHYkvVMKZXE0_1pkCbdtC5lmIQd5skeVtMaz2k_o7iFMP9SZjyQ