Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

 Hovedstyret har bestemt at alle lagledere, trenere, instruktører og assistenter/vikarer for disse skal levere politiattest. Det samme gjelder for øvrige voksenressurser med ansvar i forbindelse med overnattingscup mv. Dette er i tråd med de bestemmelser Norges idrettsforbund har fattet. Hvis trener/lagleder er under 18 år skal søknaden også signeres av en av de foresatte. Nedre grense for å levere politiattest er 15 år. Attesten gjelder i maksimalt 5 år og må da fornyes gjennom ny søknad.


Søknadsprosedyren er som følger:

  • Først må søkeren sende mail til daglig leder i Vestre Bærum IF (eirik.f.wartiainen@gmail.com) og be om å få en bekreftelse på formålet med politiattesten. Søker må skrive fødsels- og personnummer, samt hvilken rolle søkeren har i klubben.
  • Søkeren vil da få et elektronisk dokument tilbake sammen med en beskrivelse av søknadsprosedyren. I korte trekk går søkeren inn på politiets hjemmesider (link under) og søker elektronisk ved å logge seg inn med kodebrikke, bypass, kode fra Altinn e.l. (dette gjelder da som legitimering).
  • Det dokumentet søkeren har fått av daglig leder ("formål med politiattesten"), vedlegges søknaden til politiet. Etter 2-4 uker mottar søkeren normalt politiattesten. Denne må da forevises daglig leder, ved å sende den pr. mail til overnevnte mail-adresse. Denne blir da registrert og er gyldig i 5 år.
  • Daglig leder har ikke konsesjon for å oppbevare slike dokumenter (politiattester) slik at hver enkelt søker må selv beholde attesten.


 Link til politiets nettside for søknad om politiattest: https://www.politi.no/asker_og_barum/tjenester/politiattest/

 Mer informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

 

 Med vennlig hilsen

 Styret i Vestre Bærum Håndball

 


Levert av IdrettenOnline