Medlem LIL og treningsavgift håndball


Litt informasjon om Medlemskontingenten:


Alle personer som driver organisert idrett i Lommedalens Idrettslag være medlem av idrettslaget og betale årlig Medlemskontingent. Dette er lovbestemt, og det er viktig i forhold til f.eks. forsikring v/skade. Medlemskap opprettes ved å trykke på SuperInvite linken lengre nede på siden og avsluttes skriftlig på mail til reidunn(at)lil.no

Alle medlemmer kan i følge NIFs reglement delta på årsmøter. Medlemmer som er over 15 år og har vært tilsluttet laget i minst en måned, har stemmerett og er valgbare til lagets styrer. 

Personer som ikke driver aktiv idrett, men som ønsker å støtte opp om idrettslaget er selvfølgelig også hjertelig velkomne til å bli medlemmer.

Lommedalens Idrettslags Medlemskontingent – både kontingentens utforming og
kontingentens nivå/satser - blir behandlet og vedtatt på idrettslagets årsmøte i april.

Årets satser – for 2020 - vedtatt på årsmøtet i 2019 er som følger:

  • Familiemedlemskap, kr. 737,-
  • Enkelt enkeltmedlem, kr. 425,- 

Det er viktig for Lommedalens Idrettslag at flest mulig av stedets innbyggere er medlem. Ikke bare fordi idrettslaget trenger ”dine” penger til aktivitet og drift av lagets anlegg, men også fordi mange medlemmer – særlig antall medlemmer under 15 år - er viktig når stat og kommune skal tildele aktivitetsmidler.

Unge og voksne som driver organisert idrett i Lommedalen – for eksempel håndball – i tillegg til Medlemskontingenten også betale en såkalt Treningsavgift til håndballgruppa.
Treningsavgiften må derfor ikke forveksles med Medlemskontingenten – medlemskontingenten er ”inngangsbilletten" til idrettslaget, mens treningsavgiften er en aktivitetsavgift som betales til den gruppa/de gruppene som en er aktiv i. 

Nye medlemmer i Lommedalens Idrettslag ønskes herved hjertelig velkommen. 
Gå inn på denne linken: Superinvite 
for å registrere deg/dere og betale. 

Skulle det være noen spørsmål så sende en mail til reidunn(at)lil.no

På forhånd takk!

Sportslig hilsen

Marianne Fjelberg
Daglig leder
Lommedalens Idrettslag