All innendørs aktivitet for barn og voksne stenges

Postet av Lommedalens IL den 15. Mar 2021

Nye smitteverntiltak for Viken kommune

Regjeringen har besluttet å innføre strenge nasjonale smitteverntiltak for alle kommunene i Viken. De nye tiltakene som gjelder fra midnatt natt til tirsdag 16. mars frem til og med 11. april, er i tråd med nasjonal forsrkift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_7.
Dette innebærer nedstengning av all innendørs aktivitet for voksne og barn. 

For utendørs aktivitet innebærer dette at skileik i regi av Lommedalens IL kanselleres inntil videre, men Lommedalens IL arbeider for å klarlegge om vi kan få opp et tilbud hvor vi fortsatt er sikre på å kunne ivareta smittvernsreglene på en forsvarlig måte. 

Annen utendørs trening gjennomføres som planlagt, men med tilpasninger for hver idrett/ treningsgruppe i tråd med nasjonal forskrift, følg med på oppdateringer fra  din treningsgruppe/ idrett. Det er kun barn og unge til og med 19 år, bosatt i Bærum kommune, som kan trene utendørs med to meters avstand, i grupper på maks 10. 

NB! Lommedalen skisenter er åpent – Regjeringen har bevisst ønsket å holde slike anlegg åpne og vi legger forholdene til rette for godt smittevern!

Takk for at dere alle gjør deres beste, både medlemmer, ansatte, trenere og foreldre! Vi er på vei over siste bakketopp, ifølge Erna! 

Ole Reistad

Styreleder Lommedalens ILKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.