Arrangementshåndbok

Når det er håndballkamper i Lommedalshallen, har Lommedalen Håndball ansvaret for arrangementene. Alle gruppene (årskullene) må bidra til arrangementspoolen. Arrangementspoolen består av alle som 1) ikke har verv i styret/ egen gruppe 2) ikke inngår i sekretariatspoolen.

Inntekter fra billettsalg og kafe går inn til felleskassen i håndballgruppen. Denne skal dekke kretskontingenter, dommerutgifter, halleie, etc. Videre vil hver gruppe bli tildelt midler fra deler av overskuddet etter en fordelingsnøkkel.

Arrangementet skal gjennomføres etter retningslinjene som er beskrevet i arrangementshåndboken.


Arrangementshåndboken

Arrangement Høsten 2016 - Lommedalshallen

Arrangement våren 2017 - Lommedalshallen
Lykke til med arrangementet


Levert av IdrettenOnline