Lommedalens IL - Håndball

Lommedalens IL - Håndball

Håndballskole 2020/21

Postet av Lommedalens IL - Håndball den 3. Aug 2020

Vestre Bærum LIL inviterer til Håndballskole sesongen 2020/21

Klikk her for påmelding
https://www.superinvite.no/#/invitation/62ce4772adc0fbeae29391fc0e22509c


Håndballskoletilbud for gutter og jenter født i 2013 og 2014!
Vestre Bærum LIL starter opp sesongens håndballskole for gutter og jenter født i 2013 og 2014.

Treningene foregår i Helsethallen hver lørdag fra og med 22. august 2020.
Sesongen varer til slutten av april 2021. NB: Håndballskolen arrangeres ikke i skoleferiene.

Gutter og jenter født 2014: Lørdager 09:30 - 10:30
Gutter og jenter født 2013: Lørdager 10:30 - 11:30

Barna på håndballskolen får oppleve lek, moro, samarbeid, nye venner og ikke minst masse håndball! På håndballskolen legger vi stor vekt på at barna skal oppleve mestringsfølelse gjennom lek og spill, og bli "venn med ballen"! Håndballskolen ledes av klubbens egne trenertalenter, og ungdomsspillere.

Treningsavgift for håndballskolen er kroner 1000,- for hele sesongen. Dette dekker alle treninger, drakt, ball og deltagelse på Loppetassen (kamper).

På første trening må barna ha med seg:
• Innesko/hallsko (ikke sorte såler)
• Vannflaske
• Behagelig treningstøy
• Godt humør!

* Er du litt usikker på hva dette er, send oss en mail for å komme på prøvetrening: linda@lil.no

* Ønsker du å bidra rundt håndballskolen, hører vi gjerne fra deg! Vi ønsker alltid ivrige og engasjerte foreldre. (Påmeldingsavgiften refunderes etter avtale.) Ta kontakt på linda@lil.no


0 Kommentar

Håndballspiller Sondre Skovli ble Bylagsmester

Postet av Lommedalens IL - Håndball den 2. Mar 2020

Vestre Bærum / LIL spiller Sondre Skovli ble norgesmester

Veldig moro at Sondre Skovli i dag ble Bylagsmester når Oslo Bylag vant årets turnering i Stavanger for landets beste 15-åringer!

Sondre leverte en meget god turnering og en god finale med fire scoringer i åpent spill, og scoring på shoot-out i finalen.

Også Noah Ingolfsland var i Stavanger og spilte for Halden Bylag. Laget ble nummer fem i turneringen, og Noah  noterte seg for 10 scoringer!

Vi gratulerer begge gutta våre!


 


0 Kommentar

Oppsigelse av Fold-avtalen

Postet av Lommedalens IL - Håndball den 2. Mar 2020

Oppsigelse av Fold-avtalen med intensjon om å utforme en ny.

Etter lengre diskusjon basert på medlemmenes input har håndballstyret anbefalt hovedstyret å si opp samarbeidsavtalen med Fold/St. Hallvard for å kunne utforme en ny basert på siste års erfaringer.

Fra Hovedstyret:
"Hovedstyret legger i utgangspunktet de ulike gruppenes meninger til grunn i vår oppfølging av avtaler med andre klubber, og vi har mottatt håndballgruppens tilbakemelding ang. Fold-avtalen. I korte trekk forstår vi i Hovedstyret at styret i håndballgruppa mener at Fold-avtalen må endres, og at prestasjon-/partnerklubb samarbeidet og innkjøp av trenerressurser er to ulike deler som bør reguleres og avtales i separate, uavhengige deler. Vi forstår at erfaringene er gode og at håndballstyret nå vil ta fatt i den situasjonen for å skape et tilsvarende tilbud også neste år for de gruppene det her gjelder. I tillegg ser Håndballstyret på flere muligheter for å skape et bedre tilbud også for f. eks. jentesiden.

Rent juridisk er det da slik at LIL har sagt opp inneværende avtale med St. Hallvard, jf. epost til St. Hallvard nedenfor. Hovedstyret legger til grunn at en evt. ny avtale forankres på en god måte blant medlemmene i Håndballgruppa."


Fristen for oppsigelse var 1. mars og i dag ble teksten under sendt til styreleder i Fold/St. Hallvard

"Lommedalens IL sier herved opp «Samarbeidsavtale mellom St. Hallvard (Mai 2019 – Mars 2022)», signert juli 2019.

For videre oppfølging i tiden fremover ang. prestasjon-/partnerklubb-samarbeidet og innkjøp av trenerressurser vises det til pågående dialog med håndballgruppens leder Jonas Røstad."

Vi starter nå arbeidet med å få på plass en ny avtale, for å sikre godt sportslig tilbud til våre medlemmer.


Ikke vær redd for å dele kommentarer eller stille spørsmål.

Jonas Røstad - 414 78 0140 Kommentar

Besøk av Vivil IL

Postet av Lommedalens IL - Håndball den 24. Feb 2020

Overrekkelse fra panteaksjonen til VIVIL IL

Vi er så stolte av våre 05-jenter som i går kveld overrakte Vivil IL en sjekk på 30.000,- etter å ha samlet inn og pantet flasker de siste ukene.

Jentene inviterte Vivil til Helsethallen og serverte mat og arrangerte håndballaktiviteter.

Tusen takk til alle jentene våre og deres foreldre for alle timene de har brukt på flaskesamling i nærområdet den siste tiden. En ekstra takk til hovedtrener Rolf Erik Eriksen og lagleder Christian Havstad som har ledet dette prosjektet!

Les mer om jentenes innsats i Budstikka her: (krever abonnement)

https://www.budstikka.no/bildeserier/slik-sa-det-ut-da-handballjentene-overrasket-vivil/568269!/  
0 Kommentar

Styremøtereferat

Postet av Lommedalens IL - Håndball den 20. Feb 2020

Referat fra håndballens styremøte

Håndballgruppas styre har avholdt februars styremøte. Vi møtes fortsatt minst en gang i uka.
Under følger en miks av møtereferat og oppsummering av arbeidet siden sist styremøte.


Økonomi 

Resultat og dermed også budsjett er ikke klart enda.
Det er nødvendig å ha dette på plass før konkrete planer for neste sesong kan legges.
Vi jobber tett med administrasjonen for å bistå arbeidet med å få dette på plass.


Foldavtalen 

Vi har siden sist styremøte hatt et fint møte med styret i Fold der de la frem en oppsummering av oppnåelse så langt. Det er viktig å forstå at denne avtalen har to deler. 
Den første delen er partner/prestasjon samarbeid. For mer informasjon se https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/reglement-for-klubbsamarbeid/ 

Dette samarbeidet har vært fint og skapt mange trening- og kamparenaer for de eldste gutta. Intensjonen i avtalen er at dette kan utvides til å inkludere jentene. 
Den andre delen av avtalen er kjøp av trenerkompetanse. Håndballgruppa ønsker å utsette oppsigelsesfristen til 1. mai med intensjon om å endre avtalen for å skille de to delene. 

Fold har stilt seg positiv til det.   


Haslum HK 

Vi har siden sist styremøte hatt et fint møte med sportslig leder, markedsansvarlig og ansvarlig for deres nye sportslige plan. Haslum kan ikke tilby et partner/prestasjons samarbeid. De ønsker å tilby oss tilgang til deres akademi og trenerutviklingskurs . På vår oppfordring skal de også se om de kan tilby trenerkompetanse på lik linje med det Fold gjør. 

Tentativt nytt møte uke 10 


Bærum Topphåndball 

Konstitueres i uke 7 og har planer om å være operative neste sesong. 
Vi møter dem tirsdag 25 februar 


Jardar og ØHIL 

Vi har innledet dialog med Jardar og ØHIL siden klubbene våre har og har hatt formelle samarbeid samt at diskusjoner mellom trenere og lagledere om fremtidige samarbeid til en viss grad foregår. Vi ønsker å utforske dette og sikre at dette ivaretar alle klubbene på en god måte. 

 

Trener og lagledermøte avholdt 

Det er fint å samle så mange engasjerte håndballfolk. Gode og klare tilbakemeldinger til styret. Mye kjent, noe nytt og flere oppfølgings-punkter. 

Neste møte planlegges tidlig I april 

 

Driftsavtale Helsethallen 

Håndballgruppestyret har spilt inn til LIL at vi er positive til å inngå en driftsavtale for Helsethallen 

 

Innspill til hallfordeling 

Vi har mottatt søknadsskjema og kriterier fra kommunen. Frist 1. mars. Vi trenger å koordinere med basket.  

 

Plan for handlingsplan 2020-22 

Frist fra hovedstyret er 9. mars 0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline